תפיסת העולם שלנו

בארגז הכלים המקצועי שאנו נושאים עמנו – יחד עם הידע והניסיון העסקי, הניהולי והטיפולי שאנו מביאים – שזורה תפיסת העולם שגובשה לאורך שנים, מתוך עבודה עם מאות אנשים, עסקים ומשפחות. אנו מאמינים בה, פועלים על פיה, ושואפים לממשה עם עצמנו, עם יקירינו ועם לקוחותינו.

בין עיקריה של תפיסת עולם זו, באים לידי ביטוי:

  • האמונה ששינוי הוא תמיד אפשרי. השינוי הוא בשליטת היחיד, העסק והמשפחה. תקווה היא מרכיב משמעותי ביכולת לייצר שינוי לכן חשוב לתת לה מקום.
  • האמונה שאנשים מטבעם שואפים לחיות חיים בעלי משמעות, הגשמה עצמית, השגיות וסיפוק – זה מקור כוחם ומקור אושרם.
  • האמונה כי בכל אחד, טמונים "אוצרות" – משאבים פנימיים של כוח, עוצמה, יכולת וייחודיות – שלעיתים גם היחיד עצמו "שכח" את קיומם. חיבור מחודש לכוחות הללו הוא המנוע לצמיחה והתמודדות עם אתגרי החיים. הוא המבדיל בין התנהלות המתאפיינת בחיות, בביטחון עצמי, במסוגלות, באחריות וכיוב' לעומת התנהלות המתאפיינת בתלות ותפיסת חוסר ערך, האשמה ושיפוטיות או קורבנות, ריחוק וניכור. האתגר שלנו הוא בסיוע ליחיד למצוא מחדש את כוחותיו ולהיטען מהם. 
  • ההכרה שקונפליקטים הינם חלק מהחיים. אין לחשוש מהם, להיפך, קונפליקטים יכולים להועיל ולהצמיח. דרך ההתמודדות איתם היא הקובעת את מידת התועלת או הנזק שיסבו.
  • ההבנה שהמפתח לניהול קונפליקטים ודילמות טמון במידה רבה ביכולת "להרחיב את היריעה"; לבחון מצב נתון מתוך מגוון זוויות ונקודות מבט ועל ידי כך להרחיב את סל החלופות העומדות לרשותנו.
  • החיים במציאות מורכבת מחייבים איזונים. אין אמת אחת נכונה. הקולות השונים בעסק; במשפחה – חשוב שישמעו. יש להם משקל ותרומה ביצירת האיזונים הנכונים.
  • סקרנות, פתיחות לידע חדש וקבלה של למידה כדרך חיים; כמנוף להתפתחות, רלוונטיות, מובילות וחיות. הלמידה מתרחשת כל העת. לעיתים היא מקבלת ביטוי בהעמקה והתעדכנות בתחומי המומחיות המוכרים, ולעיתים – בפתיחת צוהר לעולמות ידע חדשים.
  • יצירתיות וחדשנות. בעולם סוער, היכולת לשגשג ולצמוח, לייצר פריצות דרך, וגם ליהנות… מותנית בהתחדשות מתמדת ובחשיבה יצירתית – בעשייה, בידע, בכלים, בדרכי פעולה, בחיפוש אחר פתרונות.