פיתוח העסק המשפחתי

הצמחת העסק בשוק תחרותי, על מנת שיהיה רווחי ומוביל בתחומו.

עסקים משפחתיים, ככל עסק, על מנת שיפעלו במיטבם וימשיכו לצמוח ולשמור על מקומם התחרותי בשוק מחייבים בחינה מתמדת של מרכיביהם הארגוניים והעסקיים, ביניהם: החזון הארגוני, המטרות והיעדים; האסטרטגיה העסקית; התרבות הארגונית והערכים; תהליכי קבלת ההחלטות; דרכי התמודדות עם קונפליקטים;  המבנה הארגוני; תהליכי איוש תפקידים וקידום; נושאי שכר, תהליכי ניהול ידע ולמידה ועוד.

ארגונים מצליחים אינם יכולים לשקוט על השמרים. "מי שלא הולך קדימה, הולך אחורה". עסקים נדרשים להתאים עצמם לשינויים בסביבה (המתחרים, הלקוחות, הטכנולוגיה ועוד) וככל הניתן – להוביל אותם.

סוגיית המרכיבים הארגוניים והעסקיים מקבלת משנה חשיבות בעסקים משפחתיים, אשר לעיתים מתאפיינים בנורמות, תהליכי עבודה, תהליכי קבלת החלטות – לא פורמאליים; בשיקולים משפחתיים הגוברים או מתערבים בשיקולים מקצועיים ועסקיים; החסרים לעיתים מנגנוני ניהול ובקרה רשמיים; הנדרשים להעברת מושכות הניהול לידי דור ההמשך ועוד.

יחד עם זאת, עסקים משפחתיים מתאפיינים גם בעוצמות ייחודיות, המקנות להם יתרונות רבי משקל בשוק התחרותי. כך למשל: הכרות מעמיקה עם העסק לפני ולפנים; תהליכי קבלת החלטות יעילים; "מעגלים קצרים" מהחלטה ליישום; תחלופה נמוכה וידע ארגוני רב שנים; מחויבות, הזדהות, מוטיבציה לאין שיעור ועוד.

כל התערבות ייעוצית חשוב שתדע לשמר את יתרונות העסק המשפחתי ולבצע ברגישות ובתבונה את השינויים וההתאמות המתבקשים.

בזכות הניסיון רב השנים שלנו בניהול ובייעוץ ארגוני וההכרות העמוקה עם עולם העסקים המשפחתיים, יש לנו את היכולת והכלים לזהות בזמן קצר את אותן נקודות טעונות שיפור הנדרשות לקפיצת המדרגה של העסק המשפחתי, תוך שמירה וחיזוק  עוצמותיו הייחודיות.