עיצוב הבעלות

 

הבעלות (Ownership) - הקטר של העסק המשפחתי 

מעצבת חזון. מובילה עשייה עסקית. נותנת רוח גבית למנהלים

 

סוגיית הבעלות מהווה שלב הכרחי במחזור החיים של כל עסק משפחתי. כניסת שחקנים חדשים למעגל הבעלות מכתיבה באופן טבעי שינוי עמוק במבנה הבעלות, בתהליכי הניהול ובאופן קבלת ההחלטות. לאלה מתלווים בדרך כלל גם חששות, מתחים ופוטנציאל קונפליקטים. 

עסק משפחתי מצליח זקוק לבעלות אחראית, יוזמת, בעלת יכולות, מעורבת ומחויבת. בעלות שמסוגלת לקבל הכרעות אסטרטגיות, לדבר בקול אחד ולהנהיג את העסק קדימה. 

לא בכל מחיר. להיות חלק מהבעלות העתידית איננה זכות מוקנית - הבטחה אוטומטית - לכל בן משפחה, אבל היא גם איננה צריכה להיות חובה או "צו משפחתי". חשוב לבחון את יכולתו הכלכלית של העסק להכיל את כל בני המשפחה המתרחבת, את ההתאמה והיכולת של הבעלים העתידיים לתרום לקידומו של העסק ולא פחות חשוב לאפשר את חופש הבחירה לשחקנים עצמם. 

מבנה ומדיניות הבעלות הינם חלק מן האמנה המשפחתית וניתנים לעיגון משפטי כנספח לתקנון החברה. הערכות מוקדמת, תכנון מושכל והסכמות על כללי משחק חדשים יכולים להבטיח מעבר חלק והנעת העסק לאתגרי העתיד.

 

בתהליך עיצוב הבעלות והמשילות אנו פועלים בכמה מישורים:  

תפיסת עתיד של העסק המשפחתי 

המשכיות העסק המשפחתי? שמירת הניהול בידי המשפחה או העברה לניהול חיצוני? הכנסת שותפים אסטרטגים חיצונים? 

מבנה הבעלות 

בעלות יחיד? בעלות משותפת לכל הצאצאים? בעלות משותפת רק לבני משפחה העובדים בעסק? הכנסת משקיעים חיצוניים? מה דינם של בני זוג העובדים בעסק? מה הפרמטרים לקביעת מבנה הבעלות? 

חלוקת מניות 

כמה? למי? מתי ? כיצד? מהן אפשרויות קנייה / מכירה של מניות?  

מבני המשילות

פורום בעלים, דירקטוריון, הנהלה ופורום משפחתי.  איוש הפורומים, הגדרת גבולות האחריות והסמכות של כל פורום וממשקי הפעולה 

תהליכי קבלת החלטות

זכויות וכוח הצבעה, רוב נדרש לקבלת הכרעות אסטרטגיות ושוטפות; התנהלות במצבי אי הסכמה   

תפקיד הבעלים

זכויות וחובות, אחריות וסמכות; קוד התנהלות

יעדי העסק ומדיניות דיבידנדים 

גיבוש מדיניות כנגזרת של הסכמה על יעדי: צמיחה, סיכון, רווחיות ונזילות

"אוניברסיטה משפחתית " 

הכשרה לבעלות לבני דור ההמשך-   המעבר הפסיכולוגי לתפקיד "הבעלים"; גיבוש קבוצת הבעלות העתידית והקניית כלים לביצוע התפקיד

 

לנו באושר ועושר  יש הבנה עמוקה בסוגיות של בעלות ומשילות הן במישור העסקי- ניהולי והן במישור המשפחתי והבין אישי. יש לנו את היכולת לפרוץ תקיעויות במצבים מורכבים ולסייע במציאת הפתרונות המיטביים הנכונים לעסק המשפחתי שלכם

 

תהליך עיצוב הבעלות איננו אקט טכני הוא משלב הסתכלות עסקית – ניהולית לצד היבטים ערכיים, אישים ומשפחתיים. הוא בוחן את תמונת העתיד של העסק והצרכים הנגזרים מכך. הוא בוחן את הכישורים, היכולות ואת המוטיבציות של כל אחד מן השחקנים. תהליך עיצוב הבעלות מציב דילמות, לעיתים מורכבות, אבל מגוון הפתרונות רחב, גם אם ממבט ראשון סמוי מהעין

"שינוי דיסקט". מעבר בין דורי בבעלות כרוך גם במעבר פסיכולוגי. הדור הוותיק נדרש ללמוד לשתף במידע ובתהליכים, להאציל סמכויות, לתת מקום לצעירים לפעול,  לוותר על מעמד הקובע הבלעדי. דור ההמשך מצידו צריך גם הוא להחליף דיסקט – משכיר, מ"הבן/בת של..." שבעיקר נהנה מפירות העסק,  לבעלים הנושא בכובד האחריות והמחויבות לעתיד העסק.