ניהול משברים בעסק משפחתי

משברים בכלל ובעסק משפחתי בפרט הינם מורכבים ומאיימים על ההרמוניה המשפחתית, על העסק על השותפים ועל ההון המשפחתי.

משבר מופיע בהפתעה, משבר הוא אירוע חריג לא מתוכנן לעיתים בעל פוטנציאל השפעה שלילי.

משבר מתאפיין בהקצנה של עמדות, בעוינות, כעסים ותסכולים, לעיתים בחוסר אונים, האשמות הדדיות וכידרור האחריות למצב אל האחר.

לעיתים עסקים מאבדים זמן יקר מאוד בהבנה ובעיקר בהפנמה שהם בעיצומו של משבר המחייב שינוי בהתנהלות העסקית או המשפחתית. עיתוי בהפנמת עוצמת המשבר יכול לחסוך את הצורך בביצוע שינויים כואבים יותר בהמשך.

משבר טומן בחובו את הגרעינים להצלחה ואת השורשים לכישלון.

משבר מהווה הזדמנות לאנשים, לעסק ולמשפחה לצמוח, לקחת תפקידים חדשים, לשנות כיוון להתאים את עצמם למציאות אחרת, לשלב התפתחותי חדש בעסק ובמשפחה.

אנו מסייעים בזיהוי המשבר, באיתור הגורמים הגלויים והסמויים מן העין. בהבנה של הסיבות שהביאו למשבר ובעיקר בסיוע למצות את ההזדמנות שיוצר המשבר "אל נבזבז משבר טוב".

אנו מזהים ביחד אתכם את הדילמות, הנחות היסוד והציפיות הסותרות שיושבות בבסיסו של המשבר. אנחנו מסייעים בהנמכת הלהבות ויצירת שיח ודיאלוג בין השותפים. במידה והמשבר קשור לקבלת החלטות אנו מסייעים בגיבוש האלטרנטיבות לקבלת החלטה איכותית ומסייעים ביישומה.

פיתחנו את "גלגל המשבר של העסק המשפחתי" במטרה לסייע בזיהוי "תמרורי האזהרה"  לקראת משבר – עסקי ו/או משפחתי – העלולים לעמוד לפתחו של עסק משפחתי.

המודל מייצג תמונת מצב קיצונית ומשברית; כזו שבה כל מרכיבי העסק כמעט ואינם מתפקדים. ניתן להניח שרובם המכריע של העסקים המשפחתיים אינם משתקפים במודל כפי שהוא; בקיצוניותו. יחד עם זאת המודל ממחיש משברים וחולשות אפשריות של העסק המשפחתי; אורות אזהרה המחייבים התייחסות. 

עבודה בעזרת המודל מאפשרת בחינה של המשבר בעסק המשפחתי; מייצרת  מחשבה, מעודדת תחילתו של דיאלוג בין כלל הגורמים המעורבים ומהווה בסיס לתוכנית פעולה.