גלגל המשבר של עסק משפחתי

סכסוכים משפחתיים והון מתכלה

מודל "גלגל המשבר" של עסק משפחתי  הינו למעשה "תמונת הראי"; "הנגטיב"  של גלגל ההצלחה.

המודל בוחן את אותן אבני הבניין של העסק המשפחתי שהוצגו ב"גלגל ההצלחה" ("העסק"; "הבעלות"; "המשפחה", "דור ההמשך", "היחיד") אך ממפה את הגורמים העלולים להוביל את העסק המשפחתי למצב של משבר או "תקיעות"; לתוצאה של סכסוכים משפחתיים והון מתכלה.

 

 

המודל מייצג תמונת מצב קיצונית; כזו שבה כל מרכיבי העסק כמעט ואינם מתפקדים. ניתן להניח שרובם המכריע של העסקים המשפחתיים אינם משתקפים במודל כפי שהוא; בקיצוניותו. יחד עם זאת המודל ממחיש חולשות אפשריות של העסק המשפחתי; אורות אזהרה המחייבים התייחסות. 

כאמור, תפקיד המודל לשמש "עוגן התייחסות"; למולו יכולים עסקים משפחתיים לבחון את מצבם.

המודל מאפשר לכל משפחה לזהות את התחום/ים הרלוונטיים עבורה, בנקודת הזמן בה היא נמצאת, ועל פי שיקוליה (מה דחוף? מה כואב? מה מדאיג? מה רגיש מדי? מה מחייב הערכות? וכיוב') ולבחור האם, היכן, מתי וכיצד היא רוצה לפעול.

עבודה בעזרת המודל מאפשרת בחינה עצמית של העסק המשפחתי; מייצרת מחשבה, מעודדת תחילתו של דיאלוג בין כלל הגורמים המעורבים ומהווה בסיס לתוכנית פעולה.