ניהול קונפליקטים וקבלת החלטות

 

קונפליקטים וקבלת החלטות הינם מרכיב טבעי וחיוני בחייו של כל ארגון.

אופן ההתמודדות עימם הוא המפתח להצלחה העסקית.

קונפליקטים הינם תופעה טבעית

"היכן שיש אנשים – יש קונפליקטים". קונפליקטים הינם תופעה טבעית, בלתי נמנעת ואפילו רצויה. במקרים רבים הקונפליקטים מתעוררים סביב הצורך לקבל החלטות והכרעות הנוגעים לעתיד העסק או לעתידם של בני המשפחה , לעיתים הם נובעים מטשטוש הגבולות בין המעגל העסקי לבין המעגל המשפחתי.

לקונפליקטים יש מחירים

קונפליקטים יכולים להיות הרסניים הן ברמת היחסים בין בני המשפחה והן מבחינת "הביזנס" כאשר הם גורמים לעיכוב תהליכים, לפגיעה במוטיבציה, לקבלת החלטות לקויה.

לקונפליקטים יש תועלות

עם זאת, הספרות המקצועית העדכנית עוסקת בחיוניותם של קונפליקטים ותרומתם להתפתחות העסק: קונפליקטים מגבירים מודעות לבעיות; מעודדים חדשנות ויצירתיות, מקדמים שיפור באיכות ההחלטות, תורמים למציאת פתרונות טובים יותר ועוד.

בעסק משפחתי במיוחד ניהול אפקטיבי של קונפליקטים ושל תהליכי קבלת החלטות מהווה אתגר

העוצמות הרגשיות; החשש מפגיעה במרקם היחסים בין בני המשפחה; הזליגה המהירה של אי הסכמות עסקיות לשולחן השבת; רגשות ואירועים מהעבר שצפים ומתערבים, הם רק חלק מהגורמים שהופכים את ניהול הקונפליקטים וקבלת ההחלטות למאתגרים במיוחד.

המפתח להצלחה עסקית ולכידות משפחתית הוא אופן ניהול הקונפליקטים ותהליכי קבלת ההחלטות.

לנו ב"אושר ועושר" יש הכרות עמוקה עם הדילמות, הקונפליקטים וההחלטות המאפיינות עסקים משפחתיים. אנחנו לא "נבהלים" מקונפליקטים ומהצורך לקבל החלטות קשות.

אנו יודעים לנהל תהליכי דיאלוג מורכבים, ברגישות ואחריות; לעצב תהליכים סדורים של קבלת החלטות; להפוך קונפליקטים לדילמות; לסייע בהפחתת העוצמות הרגשיות ובעיקר לאפשר חשיפה של מרחב אלטרנטיבות לפתרון הקונפליקט וקבלת ההחלטות – שלעיתים סמוי מהעין.

אנו פועלים להטמיע דפוסי תקשורת, תהליכים וכלים שיאפשרו  לעסק המשפחתי התמודדות עצמאית ,לאורך זמן

אנו יודעים לתת מענה מידי, קונקרטי, לסוגיות דחופות שעל הפרק, אך כתפיסת עולם אנו פועלים גם להטמיע דפוסי תקשורת, תהליכים וכלים שיאפשרו, לעסק המשפחתי ו"לשחקנים", התמודדות עצמאית בתהליכי קבלת החלטות ובניהול קונפליקטים עתידיים.