מעבר בין דורי

 

סוגיה מרכזית בחייו של עסק  משפחתי הינה היכולת להעביר את הבעלות ומושכות הניהול לדור ההמשך.תכופות, מתגלעים קשיים לשמר את שליטת המשפחה בעסק ולראות את דור ההמשך "מקבל את המפתחות" – על אף הרצון העז, הן של המייסדים והן של דור ההמשך.

ברבים מהעסקים המשפחתיים, עם המעבר הבין דורי, נבלמת הצמיחה

המחקרים, העיתונות הכלכלית וגם ההכרות עם "השטח", מלמדים כי ברבים מהעסקים המשפחתיים, עם המעבר הבין דורי (לעיתים מהדור הראשון לשני, לעיתים במעברים הבאים), נבלמת הצמיחה; חלק מן העסקים סובלים מהפסדים כבדים ומפסיקים, מתוך כורח, להתקיים כעסק משפחתי ומערכות היחסים המשפחתיות מתערערות.

גורמי הקושי רבים, הסיטואציה לא פעם רגישה ומורכבת ומחיר אי ההצלחה – בהיבט העסקי ובהיבט המשפחתי – יקר.

היערכות מתאימה עשויה לקדם מאד את סיכויי ההצלחה

"החדשות הטובות" הן כי המחקר והניסיון גם מלמדים, כי עיקר הכישלונות מקורם בתהליך העברה שלא הוכן כראוי ובזמן (ופחות ממאפיינים אישיים של הגורמים המעורבים: "אבא ריכוזי ועקשן" או "בן מרדן") והיערכות מתאימה עשויה לקדם מאד את סיכויי הצלחתו.

בהיותו של "המעבר הבין דורי" – במהותו – תהליך מרכזי בחיי העסק המשפחתי, הנוגע למעשה בכל יסודותיו (הבעלות, העסק, דור ההמשך, המשפחה, היחיד), הרי שמודל "גלגל ההצלחה" שפיתחנו משקף במידה רבה את כל התחומים המחייבים בחינה וההתייחסות מהווה "מפת דרכים" להיערכות.

נוסף על כך, מניסיוננו, תהליך היערכות נכון מבוסס גם על העקרונות הבאים:

 

תהליך המעבר הבין דורי הינו תהליך מתמשך

ההבנה כי תהליך המעבר הבין דורי הינו תהליך מתמשך, המשתרע על פני תקופות חיים – החל בילדות המוקדמת ועד "למסירת המפתחות" ואף לאחר מכך: עבודות קיץ בחופש הגדול; השחרור מהצבא; הלימודים באוניברסיטה; העבודה הראשונה; מסלול ההתפתחות המקצועי וכיוב'. כל שלב, כל צומת דרכים, מציף סוגיות רלוונטיות, בעוצמות שונות. תהליך ההעברה הבין דורי, מתגבש ומתעצם בכל אחד מהשלבים הללו.

 

בניית החוסן האישי והמשפחתי

ההכרה בחשיבות חווית הצמיחה, המסוגלות והמשמעות, של הפרט, של קבוצת "דור ההמשך" ושל המשפחה כולה לבניית החוסן האישי והמשפחתי. היכולת לזהות את העוצמות, הכוחות והמשאבים הטמונים בכל אחד – כפרט; את הערכים וקוד ההצלחה שהביאו להצלחת העסק המשפחתי – המשותפים למשפחה כולה, כנקודת מוצא להיערכות לעתיד.

 

קביעת כללי משחק

הצורך בבניית בסיס משותף, של ערכים, תקשורת פתוחה ויחסי אמון. בסיס איתן של יחסים מאפשר להסכים על "כללי משחק", מקובלים; מחייבים, להתנהלות וקבלת הכרעות. קביעה מוקדמת של "כללי המשחק" ביחס לסוגיות רגישות (מינויים, שכר, השקעות, רווחים  וכיוב') מאפשרת לדון בהן באופן ענייני ונקי מאינטרסים.

 

תקשורת פתוחה ויחסי אמון

היכולת לנהל שיח פתוח, בין כלל השחקנים במגוון סוגיות קריטיות ורגישות.

 

בניית יכולות

חשיבות בניית היכולות, הכישורים והמוטיבציות של השותפים הרלוונטיים, עפ"י הצרכים בשלבים השונים, על מנת לאפשר להם להיות שותפים פעילים ותורמים לצמיחת העסק המשפחתי, ההון והנכסים – על פי תפקידם ומידת מעורבותם.

 

 תיאום הציפיות המוקדם

בירור ותיאום ציפיות כלל הגורמים המעורבים, ביחס לדרכי התנהלות העסק בכלל (אופן חלוקת הנכסים; קבלת משכורת ודיבידנדים; חלוקת תפקידים; אופן מעורבות האב לאחר העברת המקל; כיווני ההתפתחות העתידיים של העסק) ומקומם בעסק – בפרט.

 

התהליך מותאם ו"נתפר" לצרכים של כל עסק משפחתי

תהליך הליווי שאנו מבצעים למעבר בין דורי מבוסס על מודל "גלגל ההצלחה" ועל העקרונות שצוינו לעיל. התהליך מותאם ו"נתפר" לכל עסק משפחתי בהתאם למאפייניו; הסוגיות הרלוונטיות עבורו;  ההכרות עם הנפשות הפועלות – המאפיינים, הציפיות והצרכים; הרגישויות והדינמיקות הייחודיות לו ובהתאם לשלב בו הוא נמצא בתהליך ההערכות לקראת המעבר הבין דורי.