פיתוח דור ההמשך בעסק משפחתי

הכשרה ופיתוח אישי ומקצועי לדור ההמשך (בתוך העסק או מחוצה לו) על מנת שיוכל לפעול כשותף פעיל ו"חכם"; יתרום לצמיחת העסק והשבחת ההון והנכסים תוך שהוא חווה סיפוק והגשמה עצמית.

אנו מתמחים בתהליכי הכשרה ובניית יכולות במגוון עולמות התוכן הרלוונטיים לעסק משפחתי צומח.

מטרת ההכשרה להעצים את בעלי התפקידים בפועל ואלה שלעתיד; לתת בידי כלל השחקנים את הידע והכלים הדרושים להם לביצוע מושכל של תפקידם (בתוך העסק ו/או כשותפים לבעלות); לעורר בהם אחריות לשמירה על ההון והשבחתו ולתת בידיהם כלים למנהיגות והשפעה.

לא פחות חשוב מכך, אנו רואים בתהליך ההכשרה גם הזדמנות לחיזוק הלכידות המשפחתית "המורחבת", העמקת ההכרות בתוך קבוצת "דור ההמשך" וחיבורם לחזון, למורשת ולערכים המשפחתיים.

בין תכני ההכשרה אנו כוללים תכנים כמו: לימוד הבעלות, זכויות וחובות הבעלים ודרכי מעורבות;  מנגנוני ניהול בעסקים משפחתיים, יסודות פיננסים ומשפטיים לעסק המשפחתי; מנהיגות וניהול בעסק משפחתי; אחריות כלכלית ומשפחתית; התמודדות אפקטיבית עם קונפליקטים בעסק ובמשפחה; יוזמה ויזמות; מימוש אישי ומקצועי ועוד.

ההכשרה ובניית היכולות מתבצעת בתהליכים של ליווי, ייעוץ ואימון אישי; הכשרות קבוצתיות, בנייה מקצועית של תהליכי חניכה ומנטורינג; הכוונה למקורות ידע רלוונטיים והכרות מובנית עם גורמי מפתח מקצועיים המלווים את המשפחה.