עיצוב הבעלות

 

עיצוב הבעלות הינו נדבך משמעותי בתהליך המעבר הבין דורי.

קבלת ההחלטות לגבי עתיד ההון, הנכסים והעסקים  הינו מאתגריו הגדולים של העסק המשפחתי

אתגר זה מתחדד לא פעם במהלך ההערכות למעבר בין דורי ונוטה לעורר מתחים וקונפליקטים, לעיתים עד כדי מאבקים קשים ומלחמות של ממש. הנזקים הפוטנציאליים של מאבקים אלה לעתיד ההון המשפחתי ולשלמות המשפחה – כבדים.

תהליך עיצוב הבעלות בעסק משפחתי מתייחס למיפוי כלל נכסי הבעלות ומיפוי כלל אפשרויות הפעולה לגביהם:

בירור הצרכים, הרצונות, הציפיות של בעלי העניין השונים; הקריטריונים הרלוונטיים להחלטות; העיתוי הנכון לביצוע ההחלטות; ההיערכויות הנדרשות וכיוב'. סיכומו של התהליך כולל עיגון משפטי וחשבונאי.

היכולת להגדיל את "מרחב האפשרויות" לפתרון

מניסיוננו, משתנה מפתח בניהול מוצלח של תהליך עיצוב הבעלות, הינו היכולת להגדיל את "מרחב האפשרויות" לפתרון; היכולת לעבור מהסתכלות דיכוטומית של "הכול או לא כלום", לחשיפה של מגוון אפשרויות רחב ויכולת "משחק" מגוונת בין המרכיבים השונים. בחינה הן של רכיבי הבעלות (נדל"ן, פיננסים, עסק וכיוב'); והן של דרכי הפעולה האופציונאליות (ניהול משפחתי; ניהול חיצוני; שותפויות; מכירה; סגירה וכיוב').

תהליך העבודה על עיצוב הבעלות בעסק משפחתי כולל גם:

גיבוש "כללי המשחק" וקריטריונים לקבלת ההחלטות

אנו מסייעים בגיבוש  תמונת עתיד מוסכמת וגיבוש "כללי המשחק" להתנהלות וקריטריונים לקבלת החלטות והכרעות.

בחינת יכולות ומוטיבציות של השחקנים

אנו בוחנים, יחד עם בעלי העסק והשחקנים השותפים, את היכולת והמוטיבציות של הבעלים וכן של דור ההמשך ביחס לעתיד העסק ועתיד השותפות.

מציאת הפתרונות המיטביים הנכונים לעסק שלכם

היכולת שלנו לייצר "חשיבה אחרת"  ולפרוץ "תקיעויות" במצבים מורכבים לצד המומחיות בזיהוי ובטיפול בדינמיקות המשפחתיות המתפתחות במצבים הללו  מאפשרים לנו לסייע במציאת הפתרונות המיטביים הנכונים לעסק המשפחתי שלכם.