עיצוב הבעלות

עיצוב הבעלות – קבלת ההחלטות לגבי עתיד ההון, הנכסים והעסקים – הינו מאתגריו הגדולים של העסק המשפחתי.

אתגר זה מתחדד לא פעם במהלך ההערכות למעבר בין דורי ונוטה לעורר מתחים וקונפליקטים, לעיתים עד כדי מאבקים קשים ומלחמות של ממש. הנזקים הפוטנציאליים של מאבקים אלה לעתיד ההון המשפחתי ולשלמות המשפחה – כבדים.

מניסיוננו, משתנה מפתח בניהול מוצלח של תהליך עיצוב הבעלות, הינו היכולת להגדיל את "מרחב האפשרויות" לפתרון; היכולת לעבור מהסתכלות דיכוטומית של "הכול או לא כלום", חשיבה של "שחור או לבן" לחשיפה של מגוון אפשרויות רחב ויכולת "משחק" מגוונת בין המרכיבים השונים: הן של רכיבי הבעלות (נדל"ן, פיננסים, עסק וכיוב'); והן של דרכי הפעולה האופציונאליות (ניהול משפחתי; ניהול חיצוני; שותפויות; מכירה; סגירה וכיוב').

במסגרת תהליך העבודה על עיצוב הבעלות אנו פועלים בכמה מישורים:

אנו מסייעים בגיבוש "כללי המשחק" והקריטריונים שיעמדו בבסיס קבלת ההחלטות וההכרעות (למשל: אסטרטגיה עתידית ביחס לעסק, ההון והנכסים; מוטיבציה של דור ההמשך לעסק, איך מתקבלות ההחלטות, איך פועלים במצבי קונפליקט וכיוב').

אנו בוחנים, יחד עם בעלי העסק והשחקנים השותפים, את היכולת והמוטיבציות של הבעלים וכן של דור ההמשך ביחס לעתיד העסק ועתיד השותפות.

תהליך עיצוב הבעלות כולל עיסוק בסוגיות של: מיפוי כלל נכסי הבעלות ומיפוי כלל אפשרויות הפעולה לגביהם; בירור הצרכים, הרצונות, הציפיות של בעלי העניין השונים; הקריטריונים הרלוונטיים להחלטות; העיתוי הנכון לביצוע ההחלטות; ההיערכויות הנדרשות וכיוב'. סיכומו של התהליך כולל עיגון משפטי וחשבונאי (בסיוע אנשי המקצוע הרלוונטיים).

היכולת שלנו לייצר "חשיבה אחרת"  ולפרוץ "תקיעויות" במצבים מורכבים לצד המומחיות בזיהוי ובטיפול בדינמיקות המשפחתיות (בין דוריות; בין אחים; בין בני דודים) המתפתחות במצבים הללו – מאפשרים לנו לסייע במציאת הפתרונות המיטביים, הנכונים לעסק משפחתי נתון.