אמנה משפחתית

 

יצירת הסכמות ו"כללי משחק" בנושאי מפתח לעתיד העסק המשפחת

לאמנה יש חשיבות במיוחד  עם התרחבות העסק המשפחתי והצטרפות בני משפחה נוספים (בנים, כלות, חתנים וכמובן נכדים).

ציפיות ותמונת עתיד ביחס לעסק, המשפחה והחיבור ביניהם

האמנה מאפשרת הסתכלות פנימה ודיון בשאלות כמו: העוצמות והחולשות של העסק המשפחתי כפי שהוא מתנהל; הכמיהות; השאיפות; הציפיות והתקוות שיש לכל אחד מבני המשפחה ביחס לתמונת העתיד של העסק, המשפחה והחיבור ביניהם.

הערכים המשפחתיים והעסקיים

האמנה מאפשרת דיון בערכים המשפחתיים והעסקיים המנחים את המשפחה; במידת התאמתם לסביבה העתידית ובאופן בו ניתן להשרישם בקרב בני הדורות הבאים.

מדיניות וכללי משחק בתחומי מפתח

הדיון באמנה מאפשר גם לקבוע "כללי משחק" ומדיניות מוסכמת בסוגיות כמו:  מינוי בעלי תפקידים; מדיניות העסקת בני משפחה; מדיניות שכר ותגמולים; מעורבות חתנים וכלות; תהליכי קבלת החלטות; דרכי התמודדות עם מחלוקות וקונפליקטים ועוד.

האמנה היא ייחודית ונתפרת על פי מידותיה של כל משפחה

האמנה עשויה לקבל פנים שונות, מפורטת יותר או פחות; דנה בסוגיות אלה או אחרות –  כל משפחה בוחרת את האופי והתכנים הייחודים הרלוונטיים עבורה.

האמנה מעצימה את הלכידות המשפחתית מחד ואת ההערכות העסקית העתידית מאידך

תרומתה הגדולה של האמנה בכך שמעודדת הסתכלות עתידית; "שמה על השולחן" קשיים, חששות וציפיות; מבהירה ומייצרת כללי משחק מוסכמים ועל ידי כך מעצימה את הלכידות המשפחתית מחד ואת ההערכות העסקית העתידית מאידך.

יש לנו את המומחיות לקדם דיון בסוגיות רגישות מבלי לפגוע בלכידות המשפחתית

תהליך יצירת האמנה – על מנת שיוביל למחויבות אמיתית ויתגבר על המהמורות שבדרך – מחייב יכולת הידברות, הקשבה, הבנה, קבלה וניהול הסכמות.

יש לנו היכולת לנהל, לקדם, לעודד תהליכי שיח מורכבים מסוג זה לצד הידע והניסיון להציף את הסוגיות החיוניות, אם גם הרגישות לעיתים.

במידת הצורך ורצון המשפחה, אנו משתפים פעולה עם עורכי דין על מנת לתת למסמך תוקף משפטי.